En plats i ett aktivt nätverk

Är du medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuds du ett aktivt nätverk, möjlighet att påverka och inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Du och din organisation får del av utvecklingsprojekt, nyheter, tillgång till remissvar och skrivelser, inbjudningar till konferenser och seminarier. Sveriges Yrkeshögskoleförbund är till för alla juridiskt ansvariga utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Våra medlemmar är kommuner, landsting och privata utbildningsorganisationer som benämns underleverantör* i ansökningar. Tack vare våra medlemmars stöd kan vi bidra till kvalitetssäkring för den enskilda medlemsorganisationen och förbättra förutsättningarna för hela Yrkeshögskolan i Sverige.

  • Medlemsnivå 1 3200 kr

    För anordnare med 1 - 3 yrkeshögskoleutbildningar

  • Medlemsnivå 2 6400 kr

    För anordnare med 4 - 9 yrkeshögskoleutbildningar

  • Medlemsnivå 3 9800 kr

    För anordnare med fler än 10 yrkeshögskoleutbildningar

Medlemssökande prövas av styrelsen. Medlemskapet registreras per organisationsnummer, d.v.s. ett medlemskap per organisationsnummer. Medlemskapet är differentierat enligt beslut fattat vid medlemsmötet 2017-11-15.

*underleverantör – den utbildningsorganisation som benämns underleverantör/genomför utbildning på entreprenad i en ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning och som fått ansökan beviljad.