Förbundsaktiviteter

MYH om budgeten för 2019

MYH om budgeten för 2019 Tack alla medlemmar för ett välbesökt och förhoppningsvis ett intressant och lärorikt YH-forum! Dessvärre fick vi oroande besked från GD Thomas Persson, MYH om budgetpropositionen som övergångsregeringen har lämnat: Konsekvenser för yrkeshögskolan – enligt GD Thomas Persson, MYH “Konsekvensen blir – om riksdagen beslutar enligt den nu lagda budgetpropositionen – …

MYH om budgeten för 2019 Read More »

Diplomerade på alla hjärtans dag i Båstad

Vi gratulerar alla Diplomerade Utbildningsledare! Under hösten/vinter 2017/2018 genomfördes en ny omgång av utbildningen. Utbildningen arrangerades av föreningen Yhis (YH-anordnare i Skåne). Utbildningen vänder sig till dig som behöver mer kunskap och kännedom kring rollen som utbildningsledare på en yrkeshögskoleutbildning och vad som krävs i uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.

Läs senaste skrivelsen till MYH på medlemssidorna

“Schablonsystemet måste ses över och ersättningsnivåerna per utbildningsplats behöver höjas…” Läs senaste skrivelsen till MYH, daterad 2018-02-05 på medlemssidorna under protokoll. Där kan du också läsa minnesanteckningarna MYH har skrivit från Yrkeshögskoleförbundets senaste möte med dem i november 2017.

Motion från medlem

Till medlemsmötet på Yh-forum den 25 november har det inkommit en motion från Liv Flink, Medieinstitutet som är ett förslag att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt i validering och bedömning av reell kompetens. Läs motionen med bilaga på medlemssidan. Styrelsen för yrkeshögskoleförbundet  

forts. svar på frågor om Utbildningsledarutbildningen

Svar på frågan om certifierad utbildare: Vill och kan du vara utbildare på Utbildningsledarutbildningen vill vi att du skickar in ditt CV för godkännande av styrelsen därefter lägger vi det i vår bank med utbildare som nätverken kan kontakta.   Vi letar efter personer som skulle kunna vara intresserade av att hålla en eller flera …

forts. svar på frågor om Utbildningsledarutbildningen Read More »

Inkomna medlemsfrågor, frågor och svar om Utbildningsledarutbildningen

    Kan det vara flera utbildare under en och samma utbildning (UL-utbildningar) att man tar olika moment? Det går bra. Jag arbetar som yrkesutbildningssamordnare inom Komvux, men vill gärna rusta mig för att även kunna arbeta inom Yrkeshögskolan, då arbetsuppgifterna är liknande och lika meningsfulla. Jag skulle vilja gå er utbildning, är det möjligt …

Inkomna medlemsfrågor, frågor och svar om Utbildningsledarutbildningen Read More »

Scroll to Top