Okategoriserade

YHF – detta har hänt under våren

Våren kom och tyvärr också pandemin. Yrkeshögskoleanordnare har än en gång visat stort prov på flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om efter rådande läge. LIA-kurser har blivit digitala, individuella studieplaner har upprättats i massor och digitala mötesplattformar är idag vår vardag. YHF har fört en mycket nära dialog med MYH sedan utbrottets början. Initialt …

YHF – detta har hänt under våren Read More »

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Uppdragsutbildning är ett komplement till ordinarie yrkeshögskoleutbildningar som bidrar till omställning och kompetensförsörjning i Sverige. Tidigare har …

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan Read More »

Har du någon i din personal eller kollega som behöver gå Utbildningsledarutbildningen?

Då vill YH-förbundet påminna om att vi ger Utbildningsledarutbildning även över sommaren. Utgångsläget på denna utbildningsomgång är delvis på distans, men ett komplett distansupplägg finns. Så oavsett hur läget ser ut när den startar – 24 juni – så ger vi utbildningen. Anmälan finns här på yhf.se under Utbildningar/Aktuella utbildningar Här hittar du även Utbildningsledarutbildningar …

Har du någon i din personal eller kollega som behöver gå Utbildningsledarutbildningen? Read More »

Valberedningens förslag till styrelse för Yrkeshögskoleförbundet 2020/2021

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse för år 2020/2021 för att medlemmarna ska ha en god möjlighet att förbereda sina val. Valberedningen har arbetat med det som stadgarna stipulerar: Vid slutlig nominering av valberedningen och där tillhörande val av ledamöter till styrelsen, skall det strävas efter en sammansättning av ledamöter som representerar: privat och offentlig …

Valberedningens förslag till styrelse för Yrkeshögskoleförbundet 2020/2021 Read More »

Scroll to Top