Fler Utbildningsledare

Grattis!!

22 ny-diplomerade utbildningsledare har gått Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning!

Utbildningen gavs av Yhf – i Qlok´s regi – helt på distans under sommaren.

Scroll to Top