Medlemssidorna är öppna för medlemmar

Varje medlemsorganisation har sin egen inloggningsinformation. För att komma åt din organisations inloggningsuppgifter får vi be dig att kontakta den som står som ansvarig för medlemsskapet i din organisation, oftast verksamhetsansvarig.
Du loggar in genom att trycka på ikonen i menyn.
Opinion & påverkan

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola. Vårt samlade arbete görs tillgängligt för våra medlemmar under medlemssidorna. I dokumentsamlingen hittar du bl a.

Scroll to Top