Mötet med MYH

Minnesanteckningarna från mötet med MYH den 2019-02-13 i Västerås finns nu att ta del av under medlemssidorna.