Styrelsen

Karin Wirdheim

ORDFÖRANDE

Karin är ordförande i styrelsen samt arbetar i utskottet Marknad och kommunikation. Karin är ledamot i styrelsen sedan 2011. Karin är avdelningschef vid Växjö Yrkeshögskola.

Karin är presskontakt för förbundet:
Tel. 0470 – 417 62

Anna Widmark

KASSÖR

Anna är förbundets kassör och har suttit i styrelsen sedan 2016 och ansvarar idag för Ekonomi- samt ingår i Organisationsutskottet.

Anna är rektor samt delägare i Kunskap & Kompetens, som driver verksamhetsgrenen Norrlands Yrkeshögskola.

Anders Wikström

LEDAMOT

Anders är ledamot i styrelsen. Anders ingår i utskotten för Organisations-frågor, Politiker- och myndighetskontakt och Internationella frågor. Anders blev invald i styrelsen 2011 och har ett stort ansvar för politikerkontakterna.

Anders är VD på KYH med Malmö, Göteborg och Stockholm som arbetsfält.

Göran Arveståhl

LEDAMOT

Göran är ledamot i styrelsen. Göran har arbetat som chef och ansvarig för KY och YH utbildningar sedan 1997.

Sedan 2001 är han verkställande ledamot i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.

Carina Danielsson

LEDAMOT

Carina är ledamot i styrelsen sedan årsmötet 2015. Hon är Regional Utbildningschef, Syd på EC Utbildning. Tidigare har hon varit rektor på Campus Varbergs Yrkeshögskola och på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Maria Dagermo

LEDAMOT

Maria är ledamot i styrelsen sedan årsmötet 2016. Hon är R&D/anbudsansvarig YH för IHM Business School och har tidigare arbetat på Academedia, Hermods och EC Utbildning. Maria är sekreterare i styrelsen för YHiS, YH-anordnare i Skåne.

Katarina Hjernestam

LEDAMOT

Katarina är ledamot i Styrelsen och blev invald vid årsmötet 2017. Katarina är områdeschef för vuxenutbildning och yrkeshögskola i Göteborg stad. Katarina har som sitt huvudansvar att vara områdeschef för Yrgo, Göteborg stads anordnare yrkeshögskoleutbildningar.

Yrgo är en av Sveriges största anordnare inom yrkeshögskola.

Josefin Born Nilsson

LEDAMOT

Josefin är suppleant i styrelsen och valdes in i och med årsmötet 2016. Josefin är nationellt ansvarig rektor för Yrkesakademins YH utbildningar (YA Yrkeshögskola) sedan hösten 2015.

Har arbetat med KY och YH sedan 1999 hos olika utbildningsanordnare och mot olika branscher och geografier.

Katarina Martinsdotter Frohm

LEDAMOT

Katarina är suppleant och blev invald vid årsmötet 2017. Katarina Martinsdotter Frohm arbetar som utbildningsledare för Folkuniversitetet i Umeå och samordnare för Yrkeshögskoleutbildningar inom vår stiftelse.

Hon har en mångårig erfarenhet av näringslivsutveckling och därför ett stort kontaktnät både inom den offentliga och privata sektorn i Västerbottens län.
Scroll to Top