Josefin Born Nilsson

ORDFÖRANDE

Josefin är ordförande i styrelsen per årsmötet 2019, blev initialt invald i styrelsen som suppleant 2016. Josefin är Affärsområdeschef för YrkesAkademins YH utbildningar sedan hösten 2015.

Har arbetat med YH sedan 1999 hos olika utbildningsanordnare och mot olika branscher och geografier.

Josefin är presskontakt för förbundet: Tel: 072-718 76 16

Anders Wikström

KASSÖR

Anders är kassör i styrelsen. Anders ingår i utskotten för Organisations-frågor, Politiker- och myndighetskontakt och Internationella frågor. Anders blev invald i styrelsen 2011 och har ett stort ansvar för politikerkontakterna.

Anders är VD på KYH med Malmö, Göteborg och Stockholm som arbetsfält.

Göran Arveståhl

LEDAMOT

Göran är ledamot i styrelsen. Göran har arbetat som chef och ansvarig för KY och YH utbildningar sedan 1997.

Sedan 2001 är han verkställande ledamot i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.

Carina Danielsson

LEDAMOT

Carina är ledamot i styrelsen sedan årsmötet 2015. Hon är Regional Utbildningschef, Syd på EC Utbildning. Tidigare har hon varit rektor på Campus Varbergs Yrkeshögskola och på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Maria Dagermo

LEDAMOT

Maria är ledamot i styrelsen sedan årsmötet 2016. Hon är R&D/anbudsansvarig YH för IHM Business School och har tidigare arbetat på Academedia, Hermods och EC Utbildning. Maria är ledamot i styrelsen för Yhis, YH-anordnare i Skåne.

Katarina Hjernestam

LEDAMOT

Katarina är ledamot i Styrelsen och blev invald vid årsmötet 2017. Katarina är utbildningschef för vuxenutbildning och yrkeshögskola i Göteborgs Stad. Katarina har som sitt huvudansvar att vara utbildningschef för Yrgo, Göteborgs Stads anordnare yrkeshögskoleutbildningar.

Katarina Martinsdotter Frohm

LEDAMOT

Katarina är suppleant och blev invald vid årsmötet 2017. Katarina Martinsdotter Frohm arbetar som utbildningsledare för Folkuniversitetet i Umeå och samordnare för Yrkeshögskoleutbildningar inom vår stiftelse.

Hon har en mångårig erfarenhet av näringslivsutveckling och därför ett stort kontaktnät både inom den offentliga och privata sektorn i Västerbottens län.

Eva Lindberg Petersson

LEDAMOT

Eva valdes in som suppleant i styrelsen 2018 och sitter nu som ordinarie ledamot i och med årsmötet 2019. Eva arbetar som verksamhetsledare för utbildningar vid Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling, Oskarshamns kommun.

Har arbetat med KY- och YH-utbildningar inom olika områden sedan 2005.

Karin Gebing

LEDAMOT

Karin blev vald till styrelsen 2018 som suppleant men är nu ledamot. Sedan 2014 arbetar hon som utbildningsutvecklare och utbildningsledare vid Piteå kommun.
Karin har sedan tidigare många års erfarenhet av att arbeta inom industribranschen med sälj, transport och logistik samt uppdragsutbildningar. Under fem år har Karin varit ledamot i styrelsen för Nitus.

Tobias Landén

LEDAMOT

Tobias är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2019. Tobias har arbetat inom YH och tidigare KY sedan 2006, som lärare, utbildningsledare och rektor.

Tobias driver idag företaget Qlok som är underleverantör av utbildningar på ett flertal skolor, bl.a. Jensen Yrkeshögskola och Sälj & Marknadshögskolan. Tobias är även utbildare på UL-utbildningen i YHFs regi inom områdena antagning, SEQF, betygsättning och kursplaner.

Patrik Bredberg

LEDAMOT

Patrik är suppleant i styrelsen och valdes in i och med årsmötet 2019. Patrik är ansvarig rektor för Kunskapsförbundet Västs yrkeshögskola sedan hösten 2016.
(Kunskapsförbundet är ett kommunförbund som ägs av Trollhättan stads och Vänersborgs kommun).
Har tidigare arbetat som gymnasierektor inom privat och kommunal regi sedan 2008.

Scroll to Top