Svar på case från CSN – Yh-forum november 2019

Nu finns äntligen svar från CSN på de case Yhf hade under Yh-forum i november 2019. Tack vare Corona har deras svar dröjt av, men nu ligger de på Medlemssidorna i Dokumentsamlingen, under rubriken Yh-forum i kolumn två.

Scroll to Top