Utbildningar inom Yrkeshögskolan

Utbildningen genomförs under totalt sju dagar fördelat på 2-4 månader. Vid några av de sju utbildningstillfällena medverkar personal från MYh. Utbildningen leder till ett diplom som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan. Utbildningen och diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.

Så snart datum för ULU 2021 är klart kommer det att finnas mer information och anmälan här.

Scroll to Top