Yhf:s styrelse har beslutat att från årsskiftet 2021 ge Utbildningsledarutbildningen (ULU) i egen regi.

För dig som medlemsorganisation kommer det att fungera som vanligt.

Tanken är att vi ska få ett mer enhetligt innehåll. Styrelsen hoppas att de som idag utbildar på ULU även i framtiden vill fortsätta att bidra med sitt kunnande och sin expertis.

Vi har även planer på att kunna erbjuda fortbildning i form av tematiska seminarier några gånger per år.

Så snart datum för ULU för 2021 är klara kommer de att finnas här på webben, under Aktuella utbildningar – precis som vanligt.

Observera att den ULU som Yhf ger inte är för Trafiklärare som vill utbilda sig till Utbildningsledare inom trafikläraryrket.

Scroll to Top