YHF:s utbildningsledarutbildning

Gäller från 1 juli 2020

YHF:s utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning som får arrangeras av er som är en juridisk person, har tidigare erfarenhet av att anordna ULU eller yrkeshögskoleutbildning samt att givna krav följs.
Det är lätt att sätta upp en utbildningsomgång. YHF hjälper till med administration och anmälningar.

Förutsättningar
Utbildningsledarutbildningen är framtagen av YHF i dialog med MYH och anordnare från hela Sverige.
Det är den enda officiella utbildningen för personal som arbetar inom yrkeshögskolan.

Du som vill anordna en utbildningsomgång börjar med att ladda ner och fylla i formuläret ”Ansökan om att få anordna utbildning” genom att trycka på knappen nedan.
YHF fattar sedan beslut om er organisation kan godkännas som anordnare.

Ansökan om att få anordna utbildning

Förutsättningar
Den genomförande organisationen – ”anordnaren” måste vara en juridisk person t.ex. en förening, och ska ha koppling till yrkeshögskolan.
Kontaktperson ska vara någon med mandat att företräda organisationen. OBS: ett ”nätverk” som inte är en juridisk person kan inte anordna utbildningen eftersom man måste kunna ställa ut fakturor och teckna avtal.

När alla förutsättningar är klara och godkända av YHF
Anordnarorganisationen tar fram inbjudan och skickar den till sitt nätverk.
YHF publicerar utbildningen med inbjudan, pris och anmälningsformulär på yhf.se.
Alla deltagare anmäler sig via YHF:s anmälningsformulär.
Anmälningslistan delas med anordnaren (Google-dokument).
YHF ser till att MYH medverkar i utbildningen på ett datum som passar både MYH och anordnarorganisationen.

Anordnarens ansvar
Anordnaren genomför utbildningen, examinerar deltagare samt fakturerar YHF
Det åligger er som anordnare att:
• Boka kursledare, lokal och föreläsare
• Säkerställa att utbildningsplanen följs
• Skicka ut planering till deltagare minst fyra veckor före planerad start
• Att inte använda kontaktuppgifter till deltagarna i annat syfte än information och kontakt gällande ULU
• Se till att det under sista ordinarie utbildningstillfället avsätts tid för deltagare att fylla i utvärderingen och att samtliga deltagare gör detta. YHF skickar länk till anordnaren senast dagen innan.
• Ha utbildningen öppen för alla personer som är anställda hos en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Deltagande får inte begränsas till en viss anordnare, en viss region, medlemmar i YHF eller på något annat sätt.

Sista ansökningsdag
Om ni vill arrangera ULU under hösten så måste ansökan skickas till YH-förbundet senast den 28 februari alternativt 31 maj. Besked om start meddelas till anordnaren under mars respektive juni.
Om ni vill arrangera ULU under våren så måste ansökan skickas till YH-förbundet senast den 30 september. Besked om start meddelas till anordnaren under oktober.

Vid inställd start
Om utbildningen måste ställas in, t.ex. vid för få anmälda deltagare, ska det ske genom en skriftlig överenskommelse mellan YHF och anordnaren. Anordnaren har inte rätt att på eget bevåg ställa in utbildningen.
Görs detta ska arrangören till YHF betala full administrativ kostnad för utbildningen (20 000 SEK + moms).
Anordnaren meddelar sedan samtliga anmälda, vilket måste ske minst fem (5) veckor före planerad start. I detta fall ges full återbetalning.

YH-förbundets ansvar
YH-förbundets ansvarar för följande:
• Ha kontakt med MYH angående deras medverkan på utbildningen
• Deltaga vid första utbildningstillfället för att bland annat informera om våra kvalitetssäkringsrutiner
• Fakturera deltagarna löpande. Anordnaren fakturerar sedan YHF kursavgift exkl. den administrativa avgiften om 1 200 kr/deltagare
• Utfärda digitala examensbevis

Vid frågor om ansökan kontakta:
info@yhf.se, mobil: 0768-20 80 20

Scroll to Top