Yhf:s styrelse har beslutat att från årsskiftet 2021 ge Utbildningsledarutbildningen (ULU) i egen regi.

Under hösten beslutade Yhf att bedriva Utbildningsledarutbildningen (ULU) i egen regi med start våren 2021.

YHF vill nu tillsammans med MYh vidareutveckla utbildningen för att:

  • öka tillgängligheten för alla medlemmar
  • Skapa bra material tillsammans med MYh inom ett antal områden
  • Skapa ett mer enhetligt upplägg och innehåll
  • Erbjuda våra medlemmar ULU till samma pris, oavsett var den ges i landet
  • Vid ett överskott kommer detta att vara till gagn för våra medlemmar

Planeringen för hur ULU kommer att genomföras pågår för fullt både inom och utanför styrelsen, då vi samlar in och ser över utförandet och innehållet.

Vi tänker oss att det under senare delen av januari på webben kommer finnas upphandlingsunderlag med kravspecifikation för de som är intresserade av att undervisa på ULU.

Vi ser gärna att både tidigare utbildare och andra som är intresserade av att börja utbilda inom ULU lämnar in anbud.

Den första ULU:n kommer att ges digitalt, med planerad start under april.

ULU består av 10 moduler som vi har valt att klustra i fyra block. Detta för att lättare behålla den röda tråden genom hela utbildningen. Case, diskussioner och erfarenhetsutbyte för deltagarna är viktigt och något som vi vill utveckla.

I vårt samarbete med MYh för vi för en dialog med avdelningen Anordnarkompetens på MYh, förhoppningsvis kan flera avdelningar komma att bli involverade i genomförandet.

En annan plan vi har är att deltagarnas examensarbeten ska kunna delges alla medlemmar. Det finns ofta mycket bra tankar, förslag och idéer som riskerar att gå förlorade om examensarbetena inte finns tillgängliga.

Hela Yhf:s styrelse vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under 2021.

Observera att den ULU som Yhf ger inte är för Trafiklärare som vill utbilda sig till Utbildningsledare inom trafikläraryrket.

Scroll to Top