YHF:s utbildningsledarutbildning

gällande från 1 augusti 2018

YHF:s utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning som får arrangeras av alla, förutsatt att man följer nedanstående krav. Det är lätt att sätta upp en utbildningsomgång. YHF hjälper till med administration och anmälningar.

Utbildningsledarutbildningen är framtagen av YH-förbundet i dialog med MYH och anordnare från hela Sverige. Det är den enda officiella utbildningen för personal som arbetar inom yrkeshögskolan.

1. Börja med att kontakta YHF

Du som vill anordna en utbildningsomgång behöver kontakta YHF för medgivande och klargörande av vilka krav som gäller. Börja med att fylla i formuläret ”Ansökan om att få anordna utbildning”.

Ansökan om att få anordna utbildning

För mer information kontakta:
 info@yhf.se

2. Förutsättningar

 • Den genomförande organisationen – ”anordnaren” måste vara en juridisk organisation, t.ex. en förening och ska ha koppling till yrkeshögskolan. Kontaktperson ska vara någon med mandat att företräda organisationen. OBS: ett ”nätverk” som inte är en juridisk organisation kan inte anordna utbildningen eftersom man måste kunna ställa ut fakturor och teckna avtal.
 • Utbildningsomgången ska vara öppen för alla personer som är anställda hos en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Deltagande får inte begränsas till en viss anordnare, en viss region, medlemmar i YHF eller på något annat sätt.
 • Utbildningens kursplaner och övriga upplägg ska följas.

3. Dialog mellan YHF och anordnaren om:

  • Pris (inklusive administrativ avgift till YHF, f.n. 1000 kr + moms per kursdeltagare.
  • Dialog kring föreläsare, t.ex. om man vill ha tips på lämpliga föreläsare.
  • Upplägg (kursledare, datum, lokal samt ansvarsfördelning YHF/anordnaren).
  • Ovanstående klargörs genom skriftlig anmälan.
 • Administrativ rutin, i anmälningsformuläret anges:
  • anordnarorganisation och organisationsnummer
  • plats
  • kontaktperson
  • datum
  • pris
  • max……….min antal deltagare
  • ordföranden i YHF godkänner anmälan
 • YHF meddelar MYh att godkänd utbildningsledarutbildning är på gång

4. När alla förutsättningar är klara och godkända av YHF

 • Anordnarorganisationen tar fram inbjudan och skickar den till sitt nätverk.
 • YHF publicerar utbildningen med pris och anmälningsformulär på yhf.se.
 • YHF publicerar utbildningen som nyhet på Facebook.
 • Alla deltagare anmäler sig via YHF:s anmälningsformulär.
 • Anmälningslistan delas med anordnare (google dokument).
 • YHF ser till att MYH medverkar i utbildningen på ett datum som passar både MYH och anordnarorganisationen.

5. Anordnaren genomför utbildningen, examinerar deltagare samt fakturerar YHF

 • Anordnarorganisationen bokar kursledare, lokal och föreläsare och säkerställer att utbildningsplanen följs. YHF kan bistå med förslag på föreläsare.
 • YHF fakturerar deltagarna, inkl admin avgift 1000 kr/deltagare.
 • Anordnaren fakturerar YHF kursavgift exkl. den administrativa avgiften 1000 kr/deltagare.

6. Efter avslutad kurs

 • YHF utvärderar utbildningen. Kursledaren får utvärdera varje moment efter eget val.
 • Uppföljning av resultatet från enkäterna kommuniceras med anordnarorganisationen.
 • Examensbevis utfärdas av YHF och skrivs under av ordförande

Vid frågor om ansökan kontakta:

   info@yhf.se, mobil: 0768-20 80 20

 

Scroll to Top