Yrkeshögskoleförbundet bjuder in intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende genomförande av utbildningsblock inom Utbildningsledarutbildning.

Vi ser gärna att både tidigare utbildare och andra som är intresserade av att börja utbilda inom ULU lämnar in anbud.

Den första ULU:n kommer att ges digitalt, med start i april.

ULU består av 10 moduler som genomförs under sju dagar. För att få ett mer hanterbart anbudsförfarande har vi valt att klustra modulerna i fyra block.
Representanter från MYH kommer att medverka i vissa block.

Vid frågor, tveka inte att kontakta YHF:s samordnare Jenny Sundborg på: jenny.sundborg@yhf.se eller 0768-20 80 20

Här hittar du alla relevanta dokument:
Anbudsförfrågan
Bilaga 1 Anbudsformulär
Bilaga 2 Plan och krav för ULU
Bilaga 3 Utbildningsplan
Bilaga 4 Avtalsvillkor

Anbudstiden förlängs till måndag 8 mars 2021, klockan 23:59.

Välkommen med ditt anbud!