Anordnarkompetens – förtydligande från MYH

På myh.se finns en text om anordnarkompetens som summerar var myndigheten befinner sig idag.

https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/anordnarkompetens

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare