Medlemsmöte 16 november 2022

Här finns information om YHF:s Års- och Medlemsmöten.
På våren äger Årsmötet rum, och på hösten Medlemsmötet. Båda dessa möten ges digitalt.

Höstens medlemsmöte går av stapeln den 16 november
klockan 11:30 – 13:00.

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet, senast den 5 oktober 2022.
Motioner sänds per e-post till: info@yhf.se

Dagordning

Länkar och dokument

Här hittar du relevanta dokument kopplade till respektive möte.

Dagordning Medlemsmötet