Årsmöte

Här kommer det finnas information om YHF:s års- och medlemsmöten.
På våren äger årsmötet rum, och på hösten medlemsmötet. Båda dessa möten ges digitalt.

Länkar och dokument

Här hittar du relevanta dokument kopplade till respektive möte.

Länk

Länk