Kostnadsfri föreläsning

Den andra kostnadsfria föreläsningen för YHF:s medlemmar har ämnet: Energipåfylld eller digitalt utmattad?

Läs mer och anmäl dig här: https://yhf.se/tematisk-forelasning-for-vara-medlemmar-2/