En plats i ett aktivt nätverk

Är du medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuds du ett aktivt nätverk, möjlighet att påverka och inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Du och din organisation får del av utvecklingsprojekt, nyheter, tillgång till remissvar och skrivelser, inbjudningar till konferenser och seminarier. Sveriges Yrkeshögskoleförbund är till för alla juridiskt ansvariga utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Våra medlemmar är kommuner, landsting samt privata utbildningsorganisationer. Ytterligare medlemskap kan vara för en underleverantör* till ordinarie anordnare samt intressemedlemskap**. 

Varje medlemsorganisation har sin egen inloggningsinformation. För att komma åt din organisations inloggningsuppgifter ber vi dig kontakta den som står som ansvarig för medlemskapet i din organisation, oftast verksamhetsansvarig. Du loggar in genom att trycka på ikonen i menyn.
YHF:s samlade arbete görs tillgängligt för våra medlemmar via dokumentsamlingen.

YHF har med hjälp av TRUE tagit fram ett medlemsbevis för alla våra medlemmar. Skulle du av någon anledning behöva få tillgång till det igen kan du klicka på länken: https://bevis.yhf.se/search

Tack vare våra medlemmars stöd kan vi bidra till kvalitetssäkring för den enskilda medlemsorganisationen och förbättra förutsättningarna för hela Yrkeshögskolan i Sverige.

Bli medlemsorganisation

Medlemsnivå 1 ……………………………………………………………. 4 200 kr

För anordnare med 1 – 3 yrkeshögskoleutbildningar, samt intressenter

Medlemsnivå 2 ……………………………………………………………. 8 900 kr

För anordnare med 4 – 9 yrkeshögskoleutbildningar

Medlemsnivå 3 ……………………………………………………………13 800 kr

För anordnare med fler än 10 yrkeshögskoleutbildningar

Medlemssökande prövas av styrelsen. Medlemskapet registreras per organisationsnummer, d.v.s. ett medlemskap per organisationsnummer. Medlemskapet är differentierat enligt beslut fattat vid medlemsmötet 2018-11-14.

*Underleverantör – den utbildningsorganisation som benämns underleverantör/genomför utbildning på entreprenad i en ansökan av en annan anordnare om att bedriva yrkeshögskoleutbildning och som fått ansökan beviljad. 

**Intressemedlemskap – Andra aktörer än de som är juridiskt ansvariga utbildningsutförare kan inneslutas i förbundet som intressenter. Dessa intressenter äga samma rättigheter som medlemmar, undantaget motions- och rösträtt. Intressenter äga förslagsrätt.