Årsmötet ges via Zoom torsdag den 24 mars klockan 10:00-11:30.
Det är kostnadsfritt, och vänder sig till förbundets medlemmar

Röstkort
Varje anordnarorganisation har en röst på mötet. I anmälan bestämmer ni vem i er organisation som ska ha rösträtt och ansvara för röstkortet under mötet.