Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

Valberedningens uppgift är att förse styrelsen med kompetens, dvs vi föreslår hur styrelsen ska sammansättas vid kommande årsmöte, utifrån föreningens stadgar.

Valberedningen ser till styrelsemedlemmarnas kompetens och möjligheter att företräda föreningen och vi strävar efter att föreslå personer som har ett engagemang och som gör att det blir en bra sammansättning.

Vi vill gärna få medlemmarnas synpunkter och tar emot nomineringsförslag. Kontakta valberedningen på valberedningen@yhf.se

Valberedningen består av:
Annette Liffner, Utbildningsansvarig, TUC, sammankallande
annette.liffner@tucsweden.se
Tel: 070-767 26 62

Patrik Bredberg, Utbildningschef, YrkesAkademin
patrik.bredberg@ya.se
Tel: 072-384 05 75

Maria Kalén, Utbildningsledare, Creando
maria@creando.se
Tel: 070-040 67 06

Monica Westerberg, Folkuniversitetet
monica.westerberg@folkuniversitetet.se
Tel: 018-68 00 32

Anders Wikström, vd, Chas Academy
anders.wikstrom@chasacademy.se
Tel: 070-290 15 38