Utbildning inom Yrkeshögskolan

Utbildningen genomförs under totalt sju dagar fördelat på 2 – 4 månader. Vid flera av utbildningstillfällena medverkar personal från MYH.
Utbildningen leder till ett diplom som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan. Utbildningen och diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.
YHF har i samarbete med Truecrt från 2021 tagit fram ett digitalt diplom och emblem.
Skulle du av någon anledning behöva få tillgång till diplomet igen kan du klicka på länken:
https://bevis.yhf.se/search

I dialog med de regionala föreningarna ger YHF i höst/vinter fyra UL-utbildningar;
två på distans, en på plats i Stockholm och en hybrid (på plats och på distans) i Göteborg.

Anmälan till UL-utbildning helt på distans, med start 28 maj
UL-utbildning helt
på distans,
med start
8 september

Inbjudan och information hittar du här

Välkommen med din anmälan redan idag!

Till anmälan

Inbjudan med information
UL-utbildning helt
på distans,
med start
11 november

Inbjudan och information hittar du här

Välkommen med din anmälan redan idag!

Till anmälan

Frågor och funderingar?
UL-utbildning på plats i Stockholm, med start
5 oktober

Inbjudan och information hittar du här

Välkommen med din anmälan redan idag!

Till anmälan

UL-utbildning hybrid i Göteborg, med start 19 oktober
UL-utbildning hybrid i Göteborg, med start
19 oktober

Inbjudan och information hittar du här

Välkommen med din anmälan redan idag!

Till anmälan

Frågor och funderingar?

Frågor och funderingar?

Tveka inte att kontakta YHF:s Nationella samordnare Jenny Sundborg.
Du når henne via e-post eller på: 0768-20 80 20

Observera att den ULU som YHF ger inte är för Trafiklärare som vill utbilda sig till Utbildningsledare inom trafikläraryrket.