Yhf’s möte med MYH

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Okategoriserade

Yhf’s möte med MYH

Efter vårt möte den 13 februari 2019 finns nu all dokumentation från MYH samlat nedan för alla att läsa.

Kort sammanfattning:

 • I mars kommer beslut om nya schablonnivåer, tillägg för mindre studiegrupper samt eventuellt startstöd.
 • Gällande tillgång till studenthälsa för YH-studerande. MYH har undersökt saken och kommit fram till att åtagandet vare sig är statligt eller kommunalt utan sköts via studentkårer på studieorten
 • I april beräknas områdesanalyserna att publiceras och kommer då även att innefatta analyser för transportområdet och hälso- och sjukvård (två nya områden).
  Några yrkesanalyser som tidigare publicerats och som YH-förbundet ställt frågor om kommer inte att göras.
 • Frågan ställdes om myndigheten avser att uttala prioritering av yrkesområden även till nästa ansökningsomgång. Även på den frågan är svaret ja.
 • Information om utfallet av satsningen på etableringsstöd. 350 utbildningar har fått stöd och den uppföljande enkäten visar på mycket bra resultat. Satsningen kommer att upprepas i år.
 • Kritik inom LIA-området, som MYH riktar i samband med tillsyn, har fördubblats.
 • Inom tillsynsverksamheten ska man fokusera på granskning av särskilt pedagogiskt stöd, uppdragsutbildning, behörighetsgivande förutbildning och svenska yrkesinriktning.

Styrelsen/Karin Wirdheim, ordförande

Kvalitetssystem för yrkeshögskolan Minnesanteckningar i samband med mötet mellan YHF, Almega och MYH Presentation ökad rörlighet Svar på frågor från YHF Utfall ansökningsomgång 2018