FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan | YH-forum & nätverk

FÖR SAMARBETE INOM YRKESHÖGSKOLAN

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Konferens kring kompetensmatchning mot arbetsmarknaden

Här kommer en inbjudan från YHF:s medlem Folkuniversitetet. Konferens kring kompetensmatchning mot arbetsmarknaden Vi på internationella avdelningen på Folkuniversitetet ska ha en konferens kring relevansen omYH inom Europa, och vikten av kompetensmatchningen mot arbetsmarknaden. Denna konferens bygger på ett projekt…

Anbud för att undervisa på UL-utbildning

Vill du dela med dig av dina YH-kunskaper till nya medarbetare? Då har du chansen att göra det genom att undervisa på UL-utbildningen.Lämna in ditt anbud senast de 25 april. Utbildningen startar den 28 maj. Här hittar du alla underlag…

Utdrag ur pressmeddelande från Regeringen

”1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan har växt och diversifierats på senare tid.Regeringen avser därför att ge Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att erbjuda förstärkt vägledning för att informera om…

Yrkeshögskoleförbundet
Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum
Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledarutbildning
Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYH och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.