Förbundet som utvecklar Yrkeshögskolan


Opinion & påverkan | YH-forum & nätverk

Nyhet!

Vi har nu ett kalendarium för uppkommande händelser!

Kalendarium

För samarbete inom yrkeshögskolan


Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan.

Nyheter


Senaste
Vi flyttar!

Häng med, nu flyttar vi vår Facebook-grupp till en företagssida istället. Så följ YHF på den nya FB-sidan, från och med nu! https://www.facebook.com/yrkeshogskoleforbundet

0 Kommentarer

Anmälan är öppen!

Välkommen med din anmälan till höstens UL-utbildningar! Vi lansera ett nytt upplägg; ULU 2.0 – en snyggare, bättre förpackad och modernare utbildning, men med lika mycket innehåll, dock till ett lägre pris! En startar den 20 september och går helt på distans. Den andra är en hybrid – första och sista dagen är på plats […]

0 Kommentarer

Diplomering ULU

Idag är det diplomering för den ULU som startade 20 januari i år. Vi får lyssna på många spännande, bra och viktiga ämnen.

0 Kommentarer

Pressmeddelande: Yrkeshögskolan momskompenseras ytterligare

Regeringen föreslår att anslaget för statligt stöd till yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning tillförs ytterligare 43 miljoner kronor. Anslaget ska täcka utbildningsanordnares ökade kostnader för mervärdesskatt under 2022. Privata utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar, har fått högre momskostnadernär de anlitar inhyrd undervisande personal.Bakgrunden är ett förtydligat ställningstagande från Skatteverket om mervärdesskatt på utbildningstjänster […]

0 Kommentarer

Filminspelning

Trygghetsrådet (TRR) gör just nu en digital läranderesa gällande rådgivning vid studier.Målgruppen är deras egna medarbetare, varav många jobbar som rådgivare till personersom är i arbetslivet och vill ställa om. YHF:s tidigare ordförande, Josefin Born Nilsson, kommer tillsammans med YHF:s samordnare,Jenny Sundborg, samtala kring yrkeshögskolan. Frågeställningar som är intressanta för TRR:s medarbetare är:Vilka olika utbildningsformer […]

0 Kommentarer

YHForum

Fredag den 8 april hade YHF det första fysiska YHFourmet sedan pandemin bröt ut. Vi var ca 220 på plats i form av deltagare, utställare och medverkande. Först ut var Mia Bernardsen som gav oss en lägesrapport kring utredningen Framtidens yrkeshögskola.Efter det var det dags för vår GD, Thomas Persson, att ta över ordet och […]

0 Kommentarer

Vi flyttar!

Häng med, nu flyttar vi vår Facebook-grupp till en företagssida istället. Så följ YHF på den nya FB-sidan, från och med nu! https://www.facebook.com/yrkeshogskoleforbundet

0 Kommentarer

Anmälan är öppen!

Välkommen med din anmälan till höstens UL-utbildningar! Vi lansera ett nytt upplägg; ULU 2.0 – en snyggare, bättre förpackad och modernare utbildning, men med lika mycket innehåll, dock till ett lägre pris! En startar den 20 september och går helt på distans. Den andra är en hybrid – första och sista dagen är på plats […]

0 Kommentarer

Diplomering ULU

Idag är det diplomering för den ULU som startade 20 januari i år. Vi får lyssna på många spännande, bra och viktiga ämnen.

0 Kommentarer

Pressmeddelande: Yrkeshögskolan momskompenseras ytterligare

Regeringen föreslår att anslaget för statligt stöd till yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning tillförs ytterligare 43 miljoner kronor. Anslaget ska täcka utbildningsanordnares ökade kostnader för mervärdesskatt under 2022. Privata utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar, har fått högre momskostnadernär de anlitar inhyrd undervisande personal.Bakgrunden är ett förtydligat ställningstagande från Skatteverket om mervärdesskatt på utbildningstjänster […]

0 Kommentarer

Filminspelning

Trygghetsrådet (TRR) gör just nu en digital läranderesa gällande rådgivning vid studier.Målgruppen är deras egna medarbetare, varav många jobbar som rådgivare till personersom är i arbetslivet och vill ställa om. YHF:s tidigare ordförande, Josefin Born Nilsson, kommer tillsammans med YHF:s samordnare,Jenny Sundborg, samtala kring yrkeshögskolan. Frågeställningar som är intressanta för TRR:s medarbetare är:Vilka olika utbildningsformer […]

0 Kommentarer

Våra verksamheter


Yrkeshögskoleförbundet

Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum

Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledarutbildning

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYH och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.

Styrelsearbetet


Här ser du styrelsens senaste aktiviteter