FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan | YH-forum & nätverk

FÖR SAMARBETE INOM YRKESHÖGSKOLAN

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Nya momsregler kan försämra YH

Läs artikeln från Svenskt Näringsliv kring momsproblematiken här: https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/nya-momsregler-kan-forsamra-yrkesutbildningar_1172538.html

Anordnarkompetens

YHF har fångat upp ett antal frågeställningar som framkommit rörande nya krav på anordnarkompetens. Styrelsen kommer att skicka en skrivelse till MYH till hösten.Trevlig sommar! 🌞

Rapport från MYH om momsuppdraget

YHF:s medlemmar kan logga in på medlemssidan/dokumentsamlingen och läsa rapporten från MYH om momsuppdraget. Rapporten ligger under fliken Opinion & påverkan.

Yrkeshögskoleförbundet
Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum
Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledarutbildning
Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYH och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.