FÖRBUNDET SOM UTVECKLAR YH

Opinion & påverkan | YH-forum & nätverk

FÖR SAMARBETE INOM YRKESHÖGSKOLAN

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare
inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan

Tematisk föreläsning för våra medlemmar

Den 20 oktober klockan 9-11 ger YHF en digital, kostnadsfri föreläsning för våra medlemmartillsammans med Marie Simonsson. Rubriken är Energipåfylld eller digitalt utmattad? Föreläsningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på våra medlemssidor ett antal veckor efter den 20…

SKV:s ställningstagande angående momsfrihet

Vi får just nu många frågor från anordnare kring hur de skall förhålla sig efter Skatteverkets senaste ställningstagande gällande rätten till momsfrihet. YHF kommer inte att ge konkreta förhållningssätt eller råd, då frågan är mycket juridiskt komplex, samt regleras genom…

Marknadsföringswebbinarium

MYH bjuder in till webbinarium kring marknadsföring efter önskemål från YHF:s medlemmar.Boka redan nu in det i kalendern!https://www.myh.se/Nyhetsrum/Kalender/2021/Webbinarium-Marknadsforing-av-YH-utbildning/

Yrkeshögskoleförbundet
Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

YH-forum
Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan.

Utbildningsledarutbildning
Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning (ULU) är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYH och kvalitetssäkrade anordnare från hela Sverige.