Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå val av styrelse.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?
Valberedningen utlyser varje år en nomineringsperiod, från mitten av oktober till mitten av december. Vi publicerar nomineringsperiod på Yrkeshögskoleförbundets hemsida och sociala medier.

Nomineringar skickas till valberedningen@yhf.se

Vilka är valbar till styrelsen?
För att bli vald till förtroendeuppdrag inom Yrkeshögskoleförbundet behöver personen enligt stadgarna vara anställd eller på annat sätt verksamma i en anordnarorganisation som aktivt bedriver yrkeshögskoleutbildning, är betalande medlem i Yrkeshögskoleförbundet samt har minst ett års erfarenhet av arbete inom yrkeshögskolan.

Vad påverkar valberedningens val av förslag?
Enligt stadgarna ska val av förslag av styrelse eftersträva att såväl små som stora, offentliga och privata utbildningsorganisationer finns representerade, en jämn könsfördelning samt adekvat geografisk spridning.

I förslaget tas hänsyn till den kompetens som behövs i styrelsearbete just då, förmågan att representera medlemmar och förutsättningar att kunna delta i styrelsearbetet.

När kan medlemmar ta del av val av förslag?
Förslaget publiceras här på hemsidan för medlemmar senast sju dagar innan stämman.

Valberedningen

Valberedningen består av fem personer som alla har erfarenhet av yrkeshögskolan.

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta valberedningen på: valberedningen@yhf.se

Valberedningen består av:

Annette Liffner, Utbildningsansvarig, TUC, sammankallande
annette.liffner@tucsweden.se
Tel: 070-767 26 62

Josefin Born Nilsson, Affärsområdeschef, YrkesAkademin
josefin.born-nilsson@ya.se
Tel: 072-718 76 16

Maria Kalén, Verksamhetschef, Creando
maria@creando.se
Tel: 072-092 02 31

Monica Westerberg, Folkuniversitetet
monica.westerberg@folkuniversitetet.se
Tel: 018-68 00 32

Anders Wikström, vd, Chas Academy
anders.wikstrom@chasacademy.se
Tel: 070-290 15 38