Styrelsen

Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse med representation från hela landet. Alla i styrelsen är verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan. Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av styrelsen.

Pia Olsson

ORDFÖRANDE
Pia är ordförande i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Pia arbetar som YH-ansvarig på TUC yrkeshögskola och är idag ansvarig för skolan i Linköping samt urmakarskolan i Motala.

Hon arbetar också med uppdragsutbildningar och är aktiv i nätverket YH4.se.

Pia har tidigare varit egenföretagare, arbetat som föreståndare på behandlingshem, men även en sväng på en kommunal resursskola.

Pia är förbundets presskontakt: Maila Pia

Göran Arveståhl

LEDAMOT
Göran är ledamot i styrelsen och blev invald vid årsmötet 2012.

Göran har arbetat som chef och ansvarig för KY- och YH-utbildningar sedan 1997.

Sedan 2001 är han verkställande ledamot i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.​

Katarina Hjernestam

LEDAMOT
Katarina är ledamot i styrelsen och blev invald vid årsmötet 2017.

Hon är utbildningschef för vuxenutbildning och yrkeshögskola i Göteborgs Stad.

Katarina har som sitt huvudansvar att vara utbildningschef för Yrgo, Göteborgs Stads anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

Mathilda Idhult

LEDAMOT
Mathilda är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Mathilda har arbetat med KY-YH utbildningar inom ett flertal olika områden, i både offentlig- och privat sektor, främst inom transport.

Hon arbetar i dag som urvals- och utbildnings-samordnare för TCC Sverige AB, främst med YH-utbildningar och Yrkespsykologiska bedömningar.

Mathilda har tidigare innehaft tjänster som verksamhetsutvecklare, utbildningsledare och rektor.

Krister Kaarle

LEDAMOT
Krister är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2021.

Krister har sedan 2014 arbetat med YH på Luleå kommun.
Han arbetar aktivt med YH-frågor och driver i sin roll som utbildningsledare en av Luleå kommuns YH-utbildningar.

Krister har tidigare erfarenhet av IT och är utbildad systemvetare.

Hans Sundström

LEDAMOT
Hans är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2021.

Han är verksamhets-, affärs- och produktutvecklare på Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm, och arbetar även med att lyfta hela Medborgarskolans YH-verksamhet nationellt.

Han arbetar också med öppna- och certifieringsutbildningar och har engagemang inom Mälardalens regionala utveckling.

Hans har tidigare varit verksamhetsansvarig för Yrkeshögskolan i Enköping. Utbildad gymnasielärare och har arbetat som det i 15 år.

Sandra Cuhrt

SUPPLEANT
Sandra är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Sandra har en bakgrund som lärare och gymnasierektor och är sedan 2015 distriktschef på Folkuniversitetet Uppsala.

I hennes roll har hon det övergripande ansvaret för yrkeshögskole- och gymnasieverksamheten, SFI, folkbildningsverksamheten, uppdrags- och arbetsmarknadsverksamheten samt yrkesvuxenutbildning.

Per Myhrén

SUPPLEANT
Per är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Per har arbetat med KY-YH utbildningar (som utbildningsledare, lärare, ”allt i allo”) sedan 2001 inom Changemaker Educations AB. Parallellt med utbildningarna har han arbetat som konsult inom it- och organisationsutveckling.

Per arbetar i dag som utvecklingschef och ansvarar för bland annat framtagande av nya YH-koncept och företagets internationella satsningar.Elisabet Stein

SUPPLEANT
Elisabet är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Elisabet är utbildningschef på Hermods YH för Region Syd och har jobbat med YH sedan 2014.

Hon är också Internationaliserings-ansvarig på Hermods YH och ordförande i nätverket YH-collection.