Styrelsen

Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse med representation från hela landet. Alla i styrelsen är verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan. Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av styrelsen.

Pia Olsson

ORDFÖRANDE
Pia är ordförande i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Pia arbetar som YH-ansvarig på TUC yrkeshögskola och är aktiv i det regionala yh-nätverket YH4.

Pia har en bakgrund som egenföretagare, föreståndare på behandlingshem.

Pia är förbundets presskontakt: Maila Pia

Göran Arveståhl

LEDAMOT
Göran är ledamot i styrelsen och blev invald vid årsmötet 2012.

Göran har arbetat som chef och ansvarig för KY- och YH-utbildningar sedan 1997.

Sedan 2001 är han verkställande ledamot i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.​

Katarina Hjernestam

LEDAMOT
Katarina är ledamot i styrelsen och blev invald vid årsmötet 2017.

Hon är utbildningschef för vuxenutbildning och yrkeshögskola i Göteborgs Stad.

Katarina har som sitt huvudansvar att vara utbildningschef för Yrgo, Göteborgs Stads anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

Helen Tarenius

LEDAMOT

Helen är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Helen har en bakgrund som lärare, rektor och är sedan 2009 Utbildningschef för Nässjö lärcenter/Nässjöakademin. Sen 2022 även skolchef.

I hennes roll har hon det övergripande ansvaret för yrkeshögskole- och kommunalvuxenutbildning och uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår Arbetsmarknads-integrationsuppdraget i Nässjö kommun.

Krister Kaarle

LEDAMOT
Krister är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2021.

Krister har sedan 2014 arbetat med YH på Luleå kommun.
Han arbetar aktivt med YH-frågor och driver i sin roll som utbildningsledare en av Luleå kommuns YH-utbildningar.

Krister har tidigare erfarenhet av IT och är utbildad systemvetare.

Hans Sundström

LEDAMOT
Hans är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2021.

Han är verksamhets-, affärs- och produktutvecklare på Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm, och arbetar även med att lyfta hela Medborgarskolans YH-verksamhet nationellt.

Han arbetar också med öppna- och certifieringsutbildningar och har engagemang inom Mälardalens regionala utveckling.

Hans har tidigare varit verksamhetsansvarig för Yrkeshögskolan i Enköping. Utbildad gymnasielärare och har arbetat som det i 15 år.

Sandra Cuhrt

SUPPLEANT

Sandra är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Sandra har en bakgrund som lärare och gymnasierektor och är sedan 2015 distriktschef på Folkuniversitetet Uppsala.

I hennes roll har hon det övergripande ansvaret för yrkeshögskole- och gymnasieverksamheten, SFI, folkbildningsverksamheten, uppdrags- och arbetsmarknadsverksamheten samt yrkesvuxenutbildning.

Per Myrén

SUPPLEANT

Per är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Per har arbetat med KY-YH utbildningar (som utbildningsledare, lärare, ”allt i allo”) sedan 2001 inom Changemaker Educations AB. Parallellt med utbildningarna har han arbetat som konsult inom it- och organisationsutveckling.

Per arbetar i dag som utvecklingschef och ansvarar för bland annat framtagande av nya YH-koncept och företagets internationella satsningar.Elisabet Stein

SUPPLEANT
Elisabet är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Elisabet är utbildningschef på Hermods YH för Region Syd och har jobbat med YH sedan 2014.

Hon är också Internationaliserings-ansvarig på Hermods YH och ordförande i nätverket YH-collection.

Jenny Sundborg

NATIONELL SAMORDNARE
Jenny är samordnare på Yrkeshögskoleförbundet.

Jenny har en mångårig erfarenhet av YH, då hon arbetat som utbildningsledare på Xenter Yrkeshögskola.

Under sina drygt tio år inom YH-världen har hon haft samarbeten med många olika branscher.