Styrelsen

Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse med representation från hela landet. Alla i styrelsen är verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan. Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av styrelsen.

Pia Olsson

ORDFÖRANDE
Pia är ordförande i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Pia arbetar som YH-ansvarig på TUC yrkeshögskola och är aktiv i det regionala yh-nätverket YH4.

Pia har en bakgrund som egenföretagare, föreståndare på behandlingshem.

Pia är förbundets presskontakt: Maila Pia

Sandra Cuhrt

LEDAMOT

Sandra är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2022.

Sandra har en bakgrund som lärare och gymnasierektor och är sedan 2015 distriktschef på Folkuniversitetet Uppsala.

I hennes roll har hon det övergripande ansvaret för yrkeshögskole- och gymnasieverksamheten, SFI, folkbildningsverksamheten, uppdrags- och arbetsmarknadsverksamheten samt yrkesvuxenutbildning.

Katarina Hjernestam

LEDAMOT
Katarina är ledamot i styrelsen och blev invald vid årsmötet 2017.

Hon är utbildningschef för vuxenutbildning och yrkeshögskola i Göteborgs Stad.

Katarina har som sitt huvudansvar att vara utbildningschef för Yrgo, Göteborgs Stads anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.

Helen Tarenius

LEDAMOT

Helen är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2020.

Helen har en bakgrund som lärare, rektor och är sedan 2009 Utbildningschef för Nässjö lärcenter/Nässjöakademin. Sen 2022 även skolchef.

I hennes roll har hon det övergripande ansvaret för yrkeshögskole- och kommunalvuxenutbildning och uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår Arbetsmarknads-integrationsuppdraget i Nässjö kommun.

Krister Kaarle

LEDAMOT
Krister är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2021.

Krister har sedan 2014 arbetat med YH på Luleå kommun.
Han arbetar aktivt med YH-frågor och driver i sin roll som utbildningsledare en av Luleå kommuns YH-utbildningar.

Krister har tidigare erfarenhet av IT och är utbildad systemvetare.

Ann-Charlotte Thorén

LEDAMOT

Ann-Charlotte är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2023.

Ann-Charlotte arbetar som VD för Östsvenska Yrkeshögskolan sedan 2012, och är dessutom sammankallande i det regionala nätverket YH4.

Ann-Charlotte har tidigare arbetat med rekrytering och bemanning, samt varit projektledare för Teknikcollege i Östergötland.

Patrik Bredberg

LEDAMOT

Patrik är ledamot i styrelsen och valdes in i mars 2023.

Patrik arbetar som utbildningschef på YrkesAkademin YH. Han har en bakgrund som rektor inom gymnasiet, Vux och YH.

Petra Josefsson

SUPPLEANT

Petra är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2024.

Petra är kvalitetschef för AcadeMedia vuxenutbildning vilket omfattar yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadstjänster och företagsutbildningar.

Hon har bakgrund som gymnasielärare, utbildningsledare och regionchef inom yrkeshögskola samt kvalitetsansvarig för AcadeMedias yrkeshögskoleutbildningar.

Susanne Gustafsson

SUPPLEANT

Susanne är suppleant i styrelsen och valdes in i mars 2023.

Susanne har sedan 2002 arbetat med eftergymnasiala utbildningar på Frans Schartaus Handelsinstitut.

Inom Yrkeshögskolan har hon en lång erfarenhet som utbildningsledare och är sedan två år tillbaka Biträdande rektor. I den rollen ansvarar hon också för skolans internationella utbyten samt kompetensutveckling av undervisande medarbetare.

Susannes yrkesbakgrund är från ledande befattningar inom besöksnäringen och hon har tidigare arbetat inom högskolan samt med valideringsprojekt.    

Jenny Sundborg

NATIONELL SAMORDNARE / KASSÖR
Jenny är samordnare på Yrkeshögskoleförbundet.

Jenny har en mångårig erfarenhet av YH, då hon arbetat som utbildningsledare på Xenter Yrkeshögskola.

Under sina drygt tio år inom YH-världen har hon haft samarbeten med många olika branscher.