Information om Års- och medlemsmöte

Här finns information om YHF:s Års- och Medlemsmöten.
På våren äger Årsmötet rum, och på hösten Medlemsmötet. Båda dessa möten ges digitalt.

Länkar och dokument