Årsmöte 2024

Här finns information om YHF:s Års- och Medlemsmöten.
På våren äger Årsmötet rum, och på hösten Medlemsmötet. Båda dessa möten ges digitalt.

Vårens årsmöte ges digitalt den 4 april klockan 11:30 – 13:00.
Dagordningen finns lite längre ner på denna sida.

Länkar och dokument

Dagordning Årsmöte