Nationell Utbildningsledarutbildning

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och anordnare från hela Sverige.

Det är den enda officiella utbildningen, och erkänd av MYh, för personal som arbetar inom yrkeshögskolan. Det betyder att det är en utbildning som genom att den är öppen för alla, genomförs via Yrkeshögskoleförbundet och blir därmed den utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan kan samarbeta med.

En referensgrupp bestående av utbildningsanordnare i Sverige, representanter från privat och offentlig verksamhet, små och stora, högskola och Myndigheten för yrkeshögskolan har arbetat fram utbildningens lärandemål, kursinnehåll, kurslitteratur och hur utbildningen kvalitetssäkras.

Röster om vad som varit särskilt bra med YHF:s UL-utbildning:

Utbyte av erfarenheter genom gruppdiskussioner

Nätverkandet och insikten om: ”Wow, vilket otroligt viktigt och roligt jobb vi har!”

Kunniga utbildare.

Diskussioner i storgrupp och i mindre grupper, samt utbyte av erfarenheter från
utbildare och deltagare.

Få inblick i hur andra utbildningsanordnare jobbar och löser olika problem.

Att ha fått ett helhetsgrepp om YH.

Vid frågor om Utbildningsledarutbildningen, kontakta YHF:s Nationella samordnare
Jenny Sundborg: info@yhf.se, tfn: 0768-20 80 20