Föredragningslista för Medlemsmötet 14 november ligger på medlemssidorna

Nu finns dagordning/föredragningslista tillgänglig på medlemssidorna; http://yhf-temp.wpstage05.tankbar.com/medlemssidor/dokumentsamling/

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare