Yhf:s utbildningsledarutbildning

Nu kommer riktlinjerna om hur en Utbildningsledarutbildning ska genomföras!

Under fliken ”Utbildningsledarutbildning” är processen beskriven, hur det går till och vem som ska kontaktas.

Det är viktigt att alla har kunskap om att Utbildningsledarutbildningen är framtagen i dialog med MYH och yrkeshögskoleanordnare från hela landet.

Det är en garanti för medverkan från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yhf:s utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning och den enda officiella utbildning för personal inom yrkeshögskolan.

 

Ny utbildningsplan är under framtagande och utbildningar som startar efter den 1 augusti 2017 ska följa den.

 

Styrelsen för yrkeshögskolan/ Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare