Välkomna till vårens YH Forum den 22 mars!

Det är spännande tider med alla förändringar som har aviserats inom yrkeshögskolan. Hur kommer nya lagar och förordningar påverka oss yrkeshögskoleanordnare?

”Vår” minister Anna Ekström kommer och talar bl a om yrkeshögskolans centrala roll i arbetet att stärka kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden och Myndigheten för yrkeshögskolan  informerar om genomförd och kommande ansökningsomgång för YH och förändrad reglering för YH. Vi kommer också få mer kunskap om Arbetsmarknadsutredningen av utredningens sekreterare Elsa Engström.

Till årsmötet är bifogat ett förslag från styrelsen om en stadgeändring. Tänk på att om vi ska kunna diskutera och besluta om förslag från er medlemmar måste ni skicka in en motion till styrelsen. Den ska vara inskickad 20 dagar innan årsmötet, maila den till info@yhf.se.

I god tid innan årsmötet kommer valberedningen presentera förslaget och ledamöterna till styrelsen inför kommande år. Eftersom varken valberedningen eller styrelsen föreslår ledamöter till valberedningen och att de ska väljas om varje år enligt stadgarna behövs det förslag från er medlemmar. Tillfråga gärna personer ni anser lämpliga för att sedan presentera dessa på årsmötet.

Under fliken YH Forum kan ni snart hitta inbjudan, program och dagordning för årsmötet. Är ni inte medlem än så kan ni maila info@yhf.se för mer information och anmälan.

Vi ses i Stockholm!

Styrelsen för yrkeshögskoleförbundet

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare