Tack alla för ett välbesökt Yh-forum!

Vår ambition är att hitta en lokal centralt i Stockholm för att alla som vill delta ska få göra det.

Nu finns alla handlingar från årsmötet på hemsidan och vi lägger ut materialet från föreläsarna och protokoll så fort vi får in det.

Jag vill också informera om vad vi i styrelsen arbetar med nu:

Skrivelser:

  • Efter årets ansökningsomgång där vi tar med olika branschorganisationer
  • En ny schablon för att det ska bli möjligt att bedriva yh med mindre grupper. Tänkt för anordnare i glesbygd
  • Ökade schabloner för att kraven på administrationen har ökat från myndigheten

Skrivelserna skickas till utbildningsdepartementet, politiker, MYh och används vid politiker/beslutsfattarmötena i Almedalen.

Fler dialogmöten med MYh och SAUF.

EQAVET in practice – EU-projektet om kvalitetssäkring med indikatorer. Workshops och en internationell konferens våren 2018.

Undersökning om hur Yrkeshögskoleförbundet ska vara organiserat i framtiden.

Hör av er med fler idéer om vad Yrkeshögskoleförbundet ska arbeta med!

 

Vårliga hälsningar från ordförande Karin Wirdheim och styrelsen!

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare