Remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleförbundet har blivit inbjuden att svara på en remiss om föreskrifter om särskilda förkunskaper och villkor för utbildningar till trafiklärare. Svaret ska vara MYH tillhanda den 2 maj och vil vill gärna att ni medlemmar kommer med synpunkter. Maila dessa till info@yhf.se

Hälsningar från styrelsen/Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare