Inkomna medlemsfrågor, frågor och svar om Utbildningsledarutbildningen

 

 

  • Kan det vara flera utbildare under en och samma utbildning (UL-utbildningar) att man tar olika moment? Det går bra.
  • Jag arbetar som yrkesutbildningssamordnare inom Komvux, men vill gärna rusta mig för att även kunna arbeta inom Yrkeshögskolan, då arbetsuppgifterna är liknande och lika meningsfulla. Jag skulle vilja gå er utbildning, är det möjligt som privatperson? Ja det är det. På YHF:s hemsida finns information och anmälan till Utbildningsledarutbildningen.
  • Om vissa delar hålls av MYh – vem står för den personens kostnad för resa osv? Kan det köras genom webbinar om det är kortare inspel och om vi hanterar det administrativt? Dels om vi tänker effektivitet om det rör sig om några timmar och på miljön. MYh tar ingen kostnad. Det ingår i en myndighets verksamhet att informera och utbilda.
  • YHF tar en administrativ kostnad på 1000:- ex moms per deltagare. Någon mer kostnad som jag bör ha i åtanke när jag sätter ihop kalkylen. Kostnaderna ser olika ut beroende på vilken organisation som ansvarar för den. Några har valt att förlägga utbildningen till egna lokaler och där bjuda på kaffe t ex för att turas om under utbildningstiden. Det är ett bra sätt att hålla kostnaderna låga. Andra tar med kostnader för lokaler, kaffe, kanske lunch. Kostnaden för kursledare och föreläsare finns alltid.
  • Hur är det med ”certifieringen” från er, hur blir man godkänd genomförare av ul-utbildningen. Här är kraven på godkänd UL-utbildning:

1.     Skriv reflektioner efter varje kursdag

Skriv en reflektion efter tillfälle 1-2, 3-4 samt tillfälle 5 skicka in till kursledaren. Vad har varit nytt, är det något som du tar med dig till din egen verksamhet, fick jag någon aha –upplevelse.

2.     Skriv en sammanfattning av dina reflektioner från dag 1-5

Använd dina tidigare reflektioner från kursdagarna 1-5 och skriv en sammanställning, ca 3000 tecken, och skicka in till din grupp för genomläsning samt till kursledaren.

3.     Diskussion i grupp av reflektioner

Aktivt ta del av reflektionerna från övriga gruppmedlemmar och ge feedback.

4.     Delta i avslutande grupparbete med presentation

Grupparbete med inlämningsuppgift, 2 A4-sidor, och presentation för de övriga i utbildningen, ca 1 timme.

5. Närvarande 5 av 7 tillfällen

Vid frånvarande dag görs en skriftlig rapport om innehållet för dagen motsvarande 6 timmars arbete.

 

  • Yrkeshögskoleanordnare i Skåne, Yhis, har skickat in underlag för att genomföra en UL-utbildning med start i slutet på 2017. Jag som kassör har några frågor kring detta. Jag har läst att det finns en standardiserad utbildningsplan som man följer. Kostnaden är 1000 + moms till er, men är även priset ut till deltagarna fast eller är det upp till anordnaren att bestämma? Det är anordnarens ansvar, se svar ovan.
  • Sedan förstår jag att ni tar emot anmälningar, fakturerar mm. Vi ska sedan fakturera er. Är det då på faktiska kostnader, eller mellanskillnaden mellan totala intäkterna och kostnaden till er? Anordnaren fakturerar deltagarna och betalar leverantörs-fakturor och övriga kostnader. YHF fakturerar anordnaren den administrativa avgiften på 1000 kr/deltagare.

 

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare