forts. svar på frågor om Utbildningsledarutbildningen

Svar på frågan om certifierad utbildare:

Vill och kan du vara utbildare på Utbildningsledarutbildningen vill vi att du skickar in ditt CV för godkännande av styrelsen därefter lägger vi det i vår bank med utbildare som nätverken kan kontakta.

 

Vi letar efter personer som skulle kunna vara intresserade av att hålla en eller flera kursdagar på ett eller flera av ämnena nedan från hösten 2017 och framåt. Om man hör av sig kommer vi att förmedla kontaktuppgifterna till alla nätverken inför hösten och hjälpa till med att få igång utbildningar. Ersättning utgår förstås.

 

Har ni någon som passar för detta och har erfarenheten, så maila namn, kontaktuppgifter, CV, vilka moment man kan tänka sig att utbilda i och när i tiden man är tillgänglig. Inget är förstås i dagsläget bindande. Lämpliga personer är t.ex. erfarna utbildningsledare, verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga eller kunniga administratörer.

 

Moment i kursen

  1. Yrkeshögskolans grunder och regelverk
  2. Utbildningsledarens arbete
  3. Ledningsgruppen
  4. LIA
  5. Behörighet, antagning och urval
  6. Särskilt pedagogiskt stöd, tillgänglighet och yrkessvenska
  7. Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och studieuppehåll
  8. Pedagogiskt ledarskap
  9. Bedömning och betygsättning
  10. Kvalitetsledning

 

 

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare