Läs senaste skrivelsen till MYH på medlemssidorna

”Schablonsystemet måste ses över och ersättningsnivåerna per utbildningsplats behöver höjas…” Läs senaste skrivelsen till MYH, daterad 2018-02-05 på medlemssidorna under protokoll. Där kan du också läsa minnesanteckningarna MYH har skrivit från Yrkeshögskoleförbundets senaste möte med dem i november 2017.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare