Tack alla ni som deltog på vårt senaste Yh-forum!

Här kommer adressen till kvalitetsverktyget som var en del av den internationella konferensen:

http://www.qspirit.eu/sv

Verktyget är anpassat efter yrkeshögskoleutbildningar och efter MYh;s kvalitetskriterier. Det är den svenska texten som måste anpassas bättre. Det kommer att bildas en arbetsgrupp som ser över den och håller verktyget uppdaterat.

Vi förstår om en del av er är undrande över upplägget på höstens Yh-forum men Yrkeshögskoleförbundets del i projektet EQAVET in practice var att se till att verktyget anpassas till yrkeshögskoleanordnare och att genomföra en internationell konferens.

I tidigare utvärderingar har det funnits önskemål om inspirationsföreläsningar, mingel i stället för middag och mer lunch till lunch konferens. Eftersom vi kunde anta att den internationella delen inte lockade alla satte vi in inspirationsdelen där i form av Mary Woody från Musikförläggarna. Det var en uppföljning av förra Yh-forum där vi fick lyssna lite till Ulla Sjöström, Musikmakarna.

Till nästa Yh-forum ska vi bjuda in Inger Nordahl från MYh för hennes del av konferensen blev kort och vi är många som är intresserade av att lyssna på ”Kvalitet inom yrkeshögskolan”.

Det kommer också bli fortsättning på exempel på utbildningsformer och erfarenheter av dessa från yrkeshögskoleanordnare. Lokalerna som är bokade till 14 november (ev den 15 november också) ger utrymme för riktiga runda bordsmöten och diskussioner.

Vi i styrelsen tar till oss av utvärderingarna som vi skickar ut till er medlemmar och försöker skapa så bra och informativa forum som möjligt.

 

Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet/ ordförande Karin Wirdheim

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare