Handledarutbildning

Information gällande handledarutbildningen

Vi har tidigare haft en handledarutbildning på vår hemsida som numera är borttagen p.g.a. att den innehöll flera felaktigheter. Istället vill vi hänvisa till Skolverkets webb-utbildning för APL-handledare.
Myndigheten har aviserat att de kommer att göra en film/utbildning för LIA-handledare men har inte sagt när det är tänkt att den ska vara klar.

Länk till skolverkets webbutbildning för APL-handledare:
http://aplhandledare.skolverket.se/core/login?ReturnUrl=%2fportal

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare