MYH önskar synpunkter från våra medlemmar

MYH önskar synpunkter från våra medlemmar

Nu finns det möjlighet för alla medlemmar att komma med synpunkter på MYH;s kommande publikation ”Handbok om tillgänglig undervisning och särskilt pedagogiskt stöd i yrkeshögskolan”

Information från MYH:
”Handboken ska fungera som ett stöd för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan när det gäller tillgänglig undervisning samt hur de ska förhålla sig till de bestämmelser som handlar om särskilt pedagogiskt stöd.
Den första delen av handboken ger övergripande information om tillgänglig undervisning och generella råd och tips lämnas på hur undervisningen kan göras mer tillgänglig för alla studerande.
Den andra delen handlar om hur anordnare och studerande ska förhålla sig till de bestämmelser som handlar om särskilt pedagogiskt stöd. Hur långt sträcker sig ansvaret för utbildningsanordnaren och vilka rättigheter och skyldigheter har den studerande med hänvisning till bestämmelserna?
Den tredje delen handlar om studerande med funktionsnedsättning i behov av särskilt pedagogiskt stöd på utbildningen, samt information om att ansöka om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd.
Handboken avslutas med en länksamling där det finns hänvisningar till myndighetens material samt en mängd användbara länkar.

I och med publicering av handboken kommer vi även att ta bort publikationen ”En tillgänglig utbildning – tips och idéer” då delar av den inarbetats i handboken.

Era synpunkter är viktiga för oss! Behöver delar förtydligas? Saknas något?

Myndigheten behöver ha era svar senast onsdagen den 13 juni 2018.
Svar skickas till annette.wisen@myh.se.

För frågor:
Annette Wisén
Tel: 010-209 01 96
E-post: annette.wisen@myh.se
Eller
Maria Strid
Tel: 010-209 02 31
E-post: maria.strid@myh.se

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare