Förbundets möte med MYH

Yrkeshögskoleförbundets möte med MYH

Den 17 maj hade Yrkeshögskoleförbundet och Almega ett av sina regelbundna möten med MYH för att diskutera angelägna frågor. Från förbundet hade vi med oss följande diskussionspunkter:

– Handledarutbildning LIA
– Definition av lärarleddtid samt distans, bunden, fler varianter
– Ersättning för kompetenskartläggning, validering
– Gemensam antagning, en angelägen fråga för många anordnare och önskan bl annat om att ett antagningsförfarande där betyg finns som i Ladok.
– SeQF – skrivelse från YHF
– Pilotprojekt koppling till AF
– Landsbygdspropositionen

Protokollet från mötet finns på våra medlemssidor.

Karin Wirdheim, ordförande

 

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare