MYH om budgeten för 2019

MYH om budgeten för 2019

Tack alla medlemmar för ett välbesökt och förhoppningsvis ett intressant och lärorikt YH-forum! Dessvärre fick vi oroande besked från GD Thomas Persson, MYH om budgetpropositionen som övergångsregeringen har lämnat:

Konsekvenser för yrkeshögskolan – enligt GD Thomas Persson, MYH
”Konsekvensen blir – om riksdagen beslutar enligt den nu lagda budgetpropositionen – att de beslut om utbildningar som myndigheten redan fattat kommer att kunna fullföljas de kommande åren.
Det blir också så att utrymmet för beslut om nya utbildningar i januari 2019 är mycket begränsat. Min bedömning idag är att ett beslut då kan omfatta ca 3.000 nya platser, vilket innebär att 5-10 procent av ansökningarna kan beviljas. Många ansökta utbildningar – både omsökande och nya – kommer således inte att kunna beviljas.
Detta kan naturligtvis påverkas av vad som händer i riksdagens behandling av budgetpropositionen. Om inget händer i riksdagen, blir således den tidigare beslutade expansionen på fem år av yrkeshögskolan fördröjd samtidigt som antalet utbildningar och platser minskar. Myndigheten kommer att följa processen, och återkomma med information så snart det är möjligt.
Om riksdagen i sitt beslut justerar ramarna, finns möjlighet för myndigheten att fatta beslut om fler platser i januari 2019.
Det finns också diskussioner om att en kommande regering kan välja att lägga ändringsförslag när det gäller yrkeshögskolan – och för andra verksamheter. Det kan en regering göra när som helst; det finns inga regler om tidsplaner. Även sådana förslag ska beredas och beslutas i riksdagen. Regeringen ska därefter ändra i berörda myndigheters regleringsbrev.
Om detta scenario blir verklighet – att budgeten för yrkeshögskolan justeras i ett senare skede – avser myndigheten att fatta kompletterande beslut så fort det är möjligt. Det skulle innebära att anordnarna får sina besked senare än planerat. Det går idag inte att säga när sådana kompletterande beslut kan fattas, eftersom de är beroende av när en ny regering tillträder och om den avser att ändra i budgeten. Det sistnämnda är en möjlighet för en regering – inte något som kommer att hända automatiskt.
Min bedömning är ändå att det är en sannolik utveckling, om det inte sker justeringar redan i riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen.
Om en ny regering inte lägger några ändringsförslag under våren – eller att det inte tillsätts en ny regering under våren – kommer fördröjningen av expansionen och minskningen av platser sannolikt att omfatta hela 2019.”

Resultatet av detta besked är ytterst oroväckande och redan under dagen den 14 november när vi fick beskedet startade styrelsen i Yrkeshögskoleförbundet att kontakta politiker, branschorganisationer och större företag med inflytande för att genom påverkan få till stånd ett tillägg i den tekniska budgeten innan den 30 november. Vi fortsätter det arbetet tillsammans med Almega utbildningsföretagen med lobbying och skriva debattartiklar.
Vi kan alla medlemmar hjälpas åt att synliggöra problemet, i ett läge där alla politiska partier egentligen är eniga om behovet av mer YH, samt ett näringsliv som lider svårt av kompetensbrist redan.

Styrelsen i Yrkeshögskoleförbundet/Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare