Glädjande besked från riksdagen

Glädjande besked från riksdagen

Igår kom beslutet om fördelning av budgetram för Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning.
Riksdagen har fastställt budgetramen för YH för 2019, och preliminärt för 2020 och 2021. Ökade anslag för YH med 250 miljoner kr för 2019, samt 550 miljoner för 2020 och 750 miljoner kr för 2021, vilket innebär att ramarna för YH har återställts till planen för expansionen som beslutades om förra året.

Nästa steg är att Myndigheten för yrkeshögskolan får sitt regleringsbrev vilket har beräknats att komma i mellandagarna. Därefter kan MYH besluta om antal platser inom yrkeshögskolan. Enligt GD Thomas Persson bedömning är att dagens beslut i riksdagen med största sannolikhet innebär att MYH kan bevilja ansökningar 2019 på samma nivå som skedde under 2018. Det kommer troligen att handla om ca 14 000 nya platser på ca 500 nya utbildningar.

Det är fina besked efter en orolig tid och nu kan vi andas ut och fira jul i lugn och ro!

Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet/Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare