Möte med MYH

Möte med MYH

Nu genomför vi vårt första möte2019 med MYH. Imorgon, onsdag, träffar delar av styrelsen MYH i Västerås.
Vi tar med oss angelägna frågor som:

  • Studentförening en förutsättning för studenthälsa, hur långt har det kommit?
  • Förbättringen av Mina sidor? Det går fortfarande inte att klippa in text med någon reda eller att samma text kan föras in på fler ställen samtidigt.
  • Delar i ansökan som utgått t ex urval, ska det skickas in som kompletteringar eller är det något som man kommer titta på först i samband med inledande tillsyn?
  • Höjda schabloner, när och hur mycket?
  • Blir det startstöd i samband med årets höststarter? Finns det tankar om att göra en repris på förra årets satsning?
  • Hanteringen kring särskilt pedagogiskt stöd behöver klargöras, det krävs att den studerande har en diagnos för att erhålla stödet men samtidigt är anordnaren skyldig att ge stödet. Tydlighet i kriterierna för stödet önskas.
  • Kortare utbildningar på Seqf 6, hur långt har det kommit?
  • Hur ser beviljandegraden ut för ansökta yrkeshögskoleutbildningar på nivå 6?

MYH har också punkter de vill diskutera med oss och vi kommer att rapportera från mötet inom kort.

Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet/Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare