Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse, Valberedningens förslag, Motion till årsmötet och styrelsens svar på motionen


Här kommer dokument till årsmötet den 28 mars 2019.
Verksamhetsberättelse för 2018 där vi beskriver det arbete som styrelsen genomfört under 2018.
Valberedningens förslag till ordförande, ledamöter, revisor och suppleanter till styrelsen för verksamhetsåret 2019.
Det har inkommit en motion till årsmötet och styrelsen har avgett ett svar på den.
Ta del av dokumenten och förbered er inför årsmötet!

Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet/Karin Wirdheim, ordförande

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare