Ett lyckat YH-Forum!

Den 14/11 genomförde YHF ett välbesökt YH-Forum på Norra Latin i Stockholm. Vi hade rekordmånga besökare; 250 – nästan 50% fler än tidigare år!!

Vi provade för första gången att bjuda in utställare, vilket förefaller ha fallit väl ut. Vi utvärderar detta just nu, och hoppas på att kunna vidareutveckla konceptet till kommande YH-Forum. I den avslutande paneldiskussionen med representanter ifrån MYH, CSN och anordnare fick vi in en mängd frågor ifrån publiken, och många av dessa hann panelen inte besvara. Vi avser att inom kort återkomma med skriftliga svar på dessa på medlemssidorna.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare