Moms vid anlitande av underleverantör

Vi har fått frågor från medlemmar då Skatteverket valt att utreda vissa underleverantörer till Yh-anordnare. Vi har låtit momsexperter på Grant Thornton sammanställa ett nuläge och förklara vad som sker då det är komplext.

Detta memo finns tillgängligt för alla våra medlemmar. Du som är medlem hittar dokumentet på Medlemssidorna under Dokumentsamling.

Vi kommer fortsätta bevaka och ha dialog med MYH, men frågan behöver hanteras av beslutsfattare om Skatteverket väljer ny väg.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare