Valberedningens förslag till styrelse för Yrkeshögskoleförbundet 2020/2021

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse för år 2020/2021 för att medlemmarna ska ha en god möjlighet att förbereda sina val.

Valberedningen har arbetat med det som stadgarna stipulerar:

Vid slutlig nominering av valberedningen och där tillhörande val av ledamöter till styrelsen, skall det strävas efter en sammansättning av ledamöter som representerar:

  • privat och offentlig verksamhet
  • små och stora anordnare
  • regional spridning
  • mix av kompetenser inom styrelsen.

Valberedningen har lagt vikt vid att det är ledamöter från hela Sverige, det är ett återkommande önskemål från medlemmar. Det ska finnas representation från alla delar av landet.

Valberedningen har lagt lite mer tyngd på stora anordnare för vi tror att det ger styrka i styrelsen gentemot myndigheter och beslutsfattare. Ledamöter i chefsposition och/eller med erfarenhet av styrelsearbete, arbete i ledande positioner har vi också haft som mål i arbetet.

Det har kommit förslag på nomineringar och synpunkter från medlemmar, vilket är mycket roligt, vi har intervjuat alla och stött och blött för att få fram en stark och kompetent styrelse.

Se förslaget på Medlemssidorna, Dokumentsamling, YH-forum.

Valberedningen:
Karin Wirdheim, sammankallande
Josipa Morén
Maria Kalén
Annette Liffner
Anna Widmark

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare