Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

Uppdragsutbildning är ett komplement till ordinarie yrkeshögskoleutbildningar som bidrar till omställning och kompetensförsörjning i Sverige. Tidigare har bara offentliga beställare kunnat köpa en utbildning avsedd för andra än sina egna medarbetare. Nu har regeringen beslutat om en förordning som innebär att privata aktörer, exempelvis omställningsorganisationer, fackföreningar och andra juridiska personer, ska kunna köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Förändringen, som bedöms ha blivit än viktigare i det svåra läge som råder på arbetsmarknaden, är en del i regeringens satsning på att göra yrkeshögskolan mer flexibel och anpassad till arbetslivets villkor.
 
– Goda möjligheter till utbildning och omställning är extra viktiga nu under coronakrisen. Regeringens förhoppning är att uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan ska kunna möta behov av kompetensutveckling i samband med korttidsarbete och vid omställning, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Utbildningsanordnare av uppdragsutbildningar är samma anordnare som har fått godkännande av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att bedriva vissa utbildningar. Uppdragsutbildning ska finansieras helt av köparen och vara kostnadsfri för deltagaren. Inga medel från statsbidrag får användas.
 
Förordningen träder i kraft den 15 juni 2020. Motsvarande förändring gjordes 2017 när det gäller universitets- och högskoleutbildning som uppdragsutbildning.
Presskontakt
Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
073-065 01 49
e-post till Björn Fridén
Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare