YHF – detta har hänt under våren

Våren kom och tyvärr också pandemin. Yrkeshögskoleanordnare har än en gång visat stort prov på flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om efter rådande läge. LIA-kurser har blivit digitala, individuella studieplaner har upprättats i massor och digitala mötesplattformar är idag vår vardag.

YHF har fört en mycket nära dialog med MYH sedan utbrottets början. Initialt för att få besked kring hur vi skulle tänka kring de ansökningar om nya utbildningar som skulle lämnats in nu i juni.

Vi gjorde en enkät bland er medlemmar, och med den som underlag kom sedan MYH med nya direktiv och framskjuten inlämning.

Beslutsfattarna var också snabba att föreslå extra medel till YH. Även här har YHF försökt lyfta fram anordnarperspektivet för att på bästa sätt använda dessa satsningar, även om vi inte säkert vet om de blir av förrän i mitten av juni.

Följdfrågan hur vi ska agera kring antagningen till dessa extra platser, om de beviljas, fick MYH processa ett tag och de har lagt ut ett svar på FAQ på myh.se.

Snart kommer även en ny ”ansökan”. Denna gång om att ingå i försöksverksamhet för det som skall kallas YH-flex. Det är en modell där vi som anordnare kan få en viss ersättning för att validera en individ, och sedan en annan ersättning för att utbilda denna i de moment som eventuellt saknas mot en YH-examen.

Som ni kanske sett så kan nu omställningsaktörer, AF med flera, köpa uppdragsutbildning av oss anordnare. Även detta beslut har föregåtts av en dialog med bland annat oss i YHF.

YHF har gjort en skrivelse och uppvaktat Utbildningsutskottet där vi berättar att yrkeshögskolan kan ta emot många fler studerande än vad som aviserats.

Alla medlemsavgifter är nu inbetalda och vi kan med glädje konstatera att vi representerar ca 90% av de beviljade årsplatserna i systemet. Men det finns fortsatt en del anordnare som inte är medlemmar och dessa hoppas vi kunna attrahera framåt. Styrkan ligger i att driva våra frågor enat.

Utbildningsledarutbildningen har också fått bli digital i alla led, stort grattis till alla nyutexaminerade! På yhf.se hittar ni kommande tillfällen, tänk på att säkra era platser då det är begränsad tillgång.

Även höstens YH-forum och medlemsmöte kommer att göras i digitalt format, då det är för många osäkra faktorer för att planera ett fysiskt forum.

Så boka redan nu in den 19 november i din kalender för YH-forum hösten 2020. MYH och UHR kommer bland annat medverka och reflektera över våren, distans samt framtiden.

Vi i styrelsen önskar er alla en härlig sommar och hoppas att den bjuder på värme och återhämtning.

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare