Valberedningen söker kandidater till styrelsen!

Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande –
och din möjlighet att påverka!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation och bygger på engagemang från medlemmar inom förbundet. Vi arbetar med att påverka i nära dialog med myndigheten för yrkeshögskolan, utforma remissvar och skrivelser samt tillsammans kompetensutveckla oss. Utbildningsformen växer, därmed väntar även nya utmaningar för förbundet.

Vi tar emot förslag på nya ledamöter från Er, alla medlemmar. Kandidaterna vi söker kan företräda både stora och små utbildningsanordnare, både från storstad och mindre ort.
Vi ser gärna att personen har en ledande roll, insikt i styrelsearbete och som kan föra förbundets talan i olika sammanhang.

Du mailar ditt förslag till valberedningen@yhf.se innan 15 december 2020.

Valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet ska presenteras på årsmötet den 24 mars 2021.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i styrelsen får du gärna kontakta någon av oss i valberedningen:

Annette Liffner, Utbildningsansvarig, TUC, Sammankallande
annette.liffner@tucsweden.se
Tel: 070-767 26 62

Josipa Matic, Rektor, Borås Yrkeshögskola i Borås
josipa.matic@boras.se
Tel: 073-432 76 55

Patrik Bredberg, Utbildningschef, YrkesAkademin
patrik.bredberg@ya.se
Tel: 072-384 05 75

Maria Kalén, Utbildningsledare, Creando
maria@creando.se
Tel: 070-040 67 06

Monica Westerberg
monica.westerberg@folkuniversitetet.se
Tel: 018-68 00 32

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare