Till alla medlemmar i Yhf

Som flera av er är medvetna om har Skatteverket valt att granska ett antal underkonsulters momsbefriade leverans av undervisning till Yh-anordnare.

Yrkeshögskoleförbundet följer den juridiska utvecklingen och får hjälp av juridisk expertis på skattelagstiftning. Vi för dialog med MYH kring utvecklingen, men frågan behöver framförallt adresseras politiskt. Yhf arbetar för att få uppmärksamhet och respons från beslutsfattare.

För att ni ska känna till nuläge och händelseförlopp finns ett nytt memo daterat 20201216, på våra lösenordskyddade medlemssidor.

Yhf har frågan som största prioritering just nu och upplever att vi får gehör från olika politiker.

Med vänlig hälsning
Josefin Born Nilsson, ordförande yrkeshögskoleförbundet

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare