Uppdatering om extra satsning på YH

Det finns ett förslag i finansutskottet om en extra satsning för kompetens i äldrevården från några oppositionspartier.

Riksdagen har nu fattat beslut om att ställa sig bakom Finansutskottets betänkande om stöd till äldreomsorgen i sin helhet.

Detta är ett utskottsinitiativ som bygger på en överenskommelse mellan KD, M och V som även SD står bakom.

Det betyder att MYH avvaktar ett regeringsbeslut om ett nytt regleringsbrev för att ta hand om en utbyggnad av
specialistundersköterskeutbildningar med inriktningar inom äldrevården.

Länken nedan innehåller beslut och betänkande.
https://lnkd.in/ehH9N9S

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare