Utdrag ur pressmeddelande från Regeringen

”1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan har växt och diversifierats på senare tid.
Regeringen avser därför att ge Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att erbjuda förstärkt vägledning för att informera om yrkeshögskolans olika möjligheter.
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos nyanlända eller andra utrikes födda som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.
Regeringen avser också att ge MYH i uppdrag att utveckla information och stöd till anordnarna inom yrkeshögskolan när det gäller
möjligheterna att erbjuda svenska med yrkesinriktning, i syfte att hjälpa fler att uppnå sin examen.
För dessa ändamål avsätts 3,5 miljoner kronor.”

Läs hela pressmeddelandet här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/18-miljarder-till-atgarder-for-jobb-och-omstallning-i-sparen-av-pandemin/

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare