Ställningstagande från SKV i momsfrågan

Den 25 augusti publicerade Skatteverket (SKV) ett nytt ställningstagande i frågan kring rätten
till momsfrihet.
Våra medlemmar hittar länken på medlemssidan.

MYH publicerade på sin hemsida i juli information om ett pågående utredningsarbete relaterat till detta:
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2021/MYH-overvager-framtagande-av-forslag-om-momskompensation/

YHF har fört dialog med MYH och beslutsfattare hela våren, dokumentation från dessa möten finns på vår medlemssida.

Vi har även fört dialog med MYH kring ställningstagandet från SKV, och kommer fortsatt följa utvecklingen.
Svaret från MYH i nuläget är detsamma som i deras publikation från juli.

Just nu arbetar MYH med en utredning och kommer återkoppla när de är klara.

/YHF:s styrelse

Vid frågor

Kontakta mig

Jag är YHF:s samordnare. Tveka inte att kontakta mig vid frågor.
Jenny Sundborg - Samordnare